Privacybeleid

Orega (Wij) streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met eventuele andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.  Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en werkwijzen te begrijpen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we daarmee omgaan.

Voor het doel van de Data Protection Act 1998 (de Wet) is de gegevensbeheerder Orega (Management) Limited.  Ons hoofdkantoor is gevestigd op High Holborn 16, Londen WC1V 6BX, Verenigd Koninkrijk.  Ons voornaamste handelsadres is Finsbury Pavement 101, Londen, EC2A 1RS, Verenigd Koninkrijk.

INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

• Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website www.orega.com (onze website). Dit is met inbegrip van informatie die is verstrekt op het moment van registratie voor het gebruik van onze website, de aanmelding voor onze diensten, het aanschaffen van onze producten of diensten, het publiceren van materiaal of het vragen naar verdere diensten. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze website meldt.

• Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.

• We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u daar niet op hoeft te reageren.

• Details van transacties die u uitvoert door onze website en van de uitvoering van uw bestellingen.

• Details van uw bezoeken aan onze website waaronder, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu is vereist voor uw eigen facturatiedoeleinden of anderszins, en de middelen die u gebruikt.

IP-ADRESSEN

We kunnen informatie verzamelen over uw computer, waaronder indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en type browser, voor systeembeheerdoeleinden en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en patronen van onze gebruikers en deze leiden niet terug naar individuen.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u te voorzien van een goede ervaring wanneer u onze website bezoekt en geeft ons ook de mogelijkheid om onze website te verbeteren. Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we, als u daarmee akkoord gaat, op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. 

De cookies die wij gebruiken zijn “analytische” cookies. Ze stellen ons in staat om bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers tijdens hun gebruik op de website navigeren. Dit helpt ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudig vinden waar ze naar zoeken.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de plaatsing van alle of sommige cookies weigert. Als u echter browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (waaronder essentiële cookies), dan heeft u mogelijk geen toegang tot (een deel van) onze website. Tenzij u uw browser hebt ingesteld om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en de levering van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen zetten die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld.  Waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u die heeft gekozen) waarmee u bepaalde onderdelen van onze website kunt bezoeken, bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u om wachtwoorden met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; een verzending is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te trachten onbevoegde toegang te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken op de volgende manieren informatie over u:

• Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt.    

• Om u te voorzien van informatie, producten of diensten waarvan wij vinden dat die voor u van belang is/zijn (tenzij u hebt gebruikgemaakt van uw recht om dit te voorkomen). 

• Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons.

• Om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening wanneer u daarvoor kiest.

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening.

Als u een bestaande klant bent, zullen we uitsluitend via elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met goederen of diensten die eerder aan u zijn verkocht. 

Als u een nieuwe klant bent, zullen we alleen op elektronische wijze contact met u opnemen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven voor marketingdoeleinden, tikt u het betreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.

Wij zullen geen informatie over identificeerbare personen aan onze adverteerders openbaar maken, maar we kunnen ze wel geaggregeerde informatie over onze gebruikers verstrekken. We kunnen zulke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen met het bereiken van het publiek waar ze zich op richten. We kunnen gebruikmaken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties aan dat doelpubliek te tonen.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan een lid van onze groep, wat een van onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen betekent, zoals is gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006.

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden:
In het geval dat wij bedrijven of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan de potentiële koper of verkoper van zo een bedrijf of activa

Indien Orega (Management) Ltd of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, zullen persoonlijke gegevens die het bedrijf heeft over haar klanten een van de overdraagbare activa zijn.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten openbaar maken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Orega (Management) Ltd, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebescherming en verlaging van kredietrisico.

UW RECHTEN

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Doorgaans zullen we u op de hoogte brengen (voordat we uw gegevens verzamelen) als we uw gegevens voor zulke doeleinden willen gebruiken of als we uw informatie voor zulke doeleinden aan derden openbaar willen maken. U kunt gebruikmaken van uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen, door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen.  U kunt ook te allen tijde gebruikmaken van dit recht door contact met ons op te nemen via marketing@orega.com.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates.  Als u een link naar een van deze websites volgt, moet u er rekening mee houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die beleidsvoorschriften.  Controleer die beleidsvoorschriften voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet geeft u het recht op toegang aan informatie die over u wordt bewaard. In overeenstemming met de wet kunt u gebruikmaken van dit recht tot toegang. Elk toegangsverzoek kan worden onderworpen aan een vergoeding van £ 10 om onze kosten te vergoeden om u de informatie te verstrekken die we over u bewaren.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan ons privacybeleid doorvoeren, zullen worden gepubliceerd op deze pagina en, waar nodig, ook per e-mail aan u gemeld worden.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn meer dan welkom en kunt u richten aan marketing@orega.com.