Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers concentreren werkgevers zich steeds meer op de plan- en organisatiecapaciteiten. En die kwaliteiten kunnen verschillende aspecten omvatten.

Algemene organisatie

Om te beginnen moeten werknemers en toekomstige medewerkers kunnen aantonen dat ze zich in het algemeen kunnen organiseren. Die vaardigheid impliceert in het bijzonder dat ze zelf kunnen bepalen hoeveel budget en middelen ze nodig hebben, hun dossiers op orde kunnen houden en weten wie te contacteren in functie van de informatie waarnaar ze op zoek zijn. Het is tevens belangrijk om de juiste mensen met de gepaste competenties een functie te geven die het beste bij hen past en die tegelijkertijd in overeenstemming is met de doelstellingen van het bedrijf.

Planning

De meeste activiteiten van een bedrijf draaien rond projecten die tegen een vooraf bepaalde datum moeten gebeuren. Die worden dan onderverdeeld in taken, die de werknemers moeten plannen om alles tijdig rond te krijgen. Een vooruitziende blik is vooral belangrijk in managementfuncties. Tijdens deze fase is het ook cruciaal om de risico's te evalueren die de verwezenlijking van het resultaat kunnen vertragen en om daarmee rekening te houden in de planning.

Tijdsindeling

Tijdsindeling betekent dat voor de uitvoering van een specifieke taak een bepaalde tijdspanne wordt voorzien en dat die werklast eventueel over verschillende collega's wordt verdeeld. Een verstandige indeling van de tijd staat garant voor de naleving van de deadlines. Het is een concretere fase waarin de managers de volgorde van de gebeurtenissen uitstippelen volgens een specifieke planning. Daarvoor zijn agenda's een handig hulpmiddel! 

Coördinatie

Voor een bedrijf is het noodzakelijk dat de interne (budget, werknemers, middelen ...) alsook de externe krachten (dienstverleners, partners ...) goed worden gecoördineerd. Die vergevorderde vaardigheid wordt in het algemeen vereist voor managementfuncties. Met een efficiënte combinatie van alle middelen wordt het welslagen van een project verzekerd en tegelijkertijd wordt voldaan aan de vereisten van de verschillende betrokken partijen.