Het antwoord is kort: heel belangrijk. In welke sector u zich ook bevindt, van verkoop, financiën en marketing tot human resources, continue training en ontwikkeling bieden talloze voordelen.

Werkgevers kunnen soms moeilijk doen wat betref het investeren in training. Ze vinden het duur, zowel op het gebied van tijd als geld. Tijd besteed aan training betekent niet werken, projecten niet afmaken en doorlopende taken niet afhandelen. Dit zijn kleine nadelen, de voordelen die hieronder worden gegeven wegen een stuk zwaarder:

Gelukkigere medewerkers

Een van de grootste voordelen van continue training op werk, is dat de medewerkers hier gelukkiger van worden. Ze voelen zich gewaardeerd door hun werkgevers en hebben het gevoel dat werkgevers hun ontwikkeling belangrijk vinden. Dit geeft vervolgens de algemene moraal van de werkplek een boost. Het leren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe ervaringen motiveert medewerkers, verbetert de betrokkenheid en verhoogt het werkplezier. Gelukkigere, meer betrokken medewerkers zijn 87% minder geneigd om een organisatie te verlaten dan medewerkers die zich niet betrokken voelen.

Zwakke punten ontdekken en hieraan werken

Door het voltooien van trainingssessies kunnen medewerkers bewust worden gemaakt van hun zwakke punten. Geen enkele medewerker is perfect en sommigen zijn zwakker dan anderen op bepaalde gebieden. Continue training pakt eerst deze zwakke punten aan en verbetert deze vervolgens zodat elke medewerker met dezelfde functie zich op hetzelfde niveau bevindt. Het hebben van een deskundig team dat elkaars taken over kan nemen tijdens ziekte-uitval of periodes van jaarlijks verlof, vermindert een opstapeling van werk en verbetert de productiviteit.

Nieuwe systemen en technologieën

Als werkgevers nieuwe systemen of technologieën willen implementeren op de werkplek, dan moeten ze investeren in de training die hiermee gepaard gaat. Deze training hoeft niet gebaseerd te zijn op een klaslokaalmodel, veel systeemtrainingen worden nu uitgevoerd via eLearning, wat betekent dat de training overal, altijd en door iedereen gevolgd kan worden. Training is belangrijk zodat er een gemakkelijke overgang plaatsvindt tussen het ene systeem en het andere. Hoewel de ene medewerker de technologie sneller onder de knie heeft dan een ander, is het belangrijk dat training correct geïmplementeerd wordt en dat er geen tijd verloren gaat aan verwarde en niet-productieve medewerkers.

De productiviteit verhogen

Door continue training en ontwikkeling leren medewerkers nieuwe vaardigheden en het levert ze verschillende ervaringen die vervolgens de productiviteit van de organisatie een boost kunnen geven. Het leren van nieuwe manieren om het werk aan te pakken zorgt ervoor dat medewerkers hun functies efficiënter uitvoeren. Als trainingslessen worden aangepast aan zakelijke doelstellingen, levert dit de hoogste productiviteitsniveaus op onder medewerkers.

Talent aantrekken

De reputatie hebben van een organisatie die volledig investeert in zijn medewerkers, is een aantrekkelijke kwaliteit voor werkzoekenden. Bij het zoeken naar werk geven veel mensen de voorkeur aan werkgevers die continue trainingen en ontwikkeling leveren, aangezien ze hun vaardigheden willen blijven ontwikkelen. Dit kan resulteren in het aanwerven van getalenteerdere, enthousiastere en ambitieuzere medewerkers.

Hoe denkt u over werkplektraining? Tweet ons via @OregaCentres en laat het ons weten.