Hoe kiest u de beste locatie voor de kantoren van uw bedrijf?

De keuze van de ideale plek om de kantoren van uw bedrijf te vestigen, kan een moeilijke opgave zijn. Hieronder volgen enkele aanbevelingen om uw beslissing op te baseren.

Een geografisch gebied afbakenen

Begin met de keuze van de regio waarin u aanwezig wilt zijn. Die keuze kunt u maken op basis van de klanten die uw doelgroep vormen, op basis van uw samenwerkingen of tot slot om een bepaald imago uit te stralen. 

Ook de aard van uw activiteit is doorslaggevend. Als informaticabedrijf zult u zich bijvoorbeeld niet op dezelfde plaats vestigen als een kleinhandelaar in fruit en groenten.

Orega Leopold Rue Du Commerce Resized

Anticiperen op de benodigde oppervlakte

Daarnaast moet u ook inschatten hoeveel ruimte u nodig zult hebben om uw activiteit in de beste omstandigheden te kunnen uitoefenen. Wees indien mogelijk voorbereid op eventuele uitbreidingen en evoluties, zodat u enkele maanden later niet moet verhuizen wegens plaatsgebrek.

Een budget uittrekken

Niet alle bedrijven kunnen hetzelfde budget besteden aan een werkruimte. Door rekening te houden met alle globale kosten en door een maximumbedrag te bepalen voor de huur of aankoop van een kantoorruimte of gebouw, blijft uw boekhouding gezond en vermijdt u een gebrek aan liquide middelen in de loop van het boekjaar.

Uw behoeften bepalen

Maak eerst een overzicht van alle criteria die bepalen welk type lokaal u nodig hebt, rekening houdend met uw activiteit. Daarvoor kunt u een lijst maken van uw behoeften en vereisten met betrekking tot uw kantoor en nagaan hoe zwaar elk aspect weegt. 

Vervolgens geeft u elk element een score voor elke locatie die u aanspreekt. Tel daarna het eerste resultaat bij het tweede op. Bestudeer tot slot de twee of drie kantoren met de beste eindscore voordat u uw definitieve keuze maakt.

Wenst u meer informatie over onze kantoren die te huur zijn?

Vraag een offerte/boek een rondleiding.